Polat gurluşy ammar / Köp gatly myhmanhana / mekdep / bölüm / ofis binasy hökmünde ýaşaýyş jaýy

Gysga düşündiriş:

Steelhli gurluş polat agzalary ýasalýar we daşardan boýalýar, soňra gurluşyk meýdançasyna eltilýär we ahyrynda ýerine berkidilýär.Polat gurluş agzalarynyň ululygy polat elementlerini eltmek üçin ulanylýan ýük awtoulagynyň ýa-da tirkeginiň ululygy bilen dolandyrylýar.Adatça, iň ýokary uzynlygy 6m m, adaty ýük awtoulaglary üçin we uzyn tirkeg üçin 12m.Bolt polatdan ýasalan gurluşyk ep-esli çalt, sebäbi polat agzalaryny ýerine götermek we berkitmek gurluşyk meýdançasynda ýerine ýetirilmeli işlerdir.Gurluşygyň iň ileri tutulýan usuly hasaplanýar, sebäbi ýasama zatlaryň köpüsi dogry tehnika, yşyklandyryş we iş şertleri bilen ussahanalarda edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

image15

Harytlar

Aýratynlyklary

Esasy polat çarçuwasy Sütün Q235, Q345 Kebşirlenen H bölüm polat
  Beam Q235, Q345 Kebşirlenen H bölüm polat
Ikinji çarçuwa Purlin Q235 C we Z Purlin
  Dyz epmek Q235 Burç polat
  Galstuk daňmak Q235 Tegelek polat turbasy
  Dynç Q235 tegelek çyzyk
  Dik we keseligine goldaw Q235 burç polat, tegelek çyzyk ýa-da polat turba
Bejeriş ulgamy Üçek paneli EPS, aýna süýüm, gaýa ýüň, Pu Sandwiç paneli

Gasynlanan polat list

  Diwar paneli EPS, aýna süýüm, gaýa ýüň, Pu Sandwiç paneli

Gasynlanan polat list

Garnituralar Penjire Alýumin penjire, plastik polat penjire
  Gapy Alýumin gapy, togalanýan metal gapy
  Ainsagyş PVC
  Berkidiji Stokary güýçli boltlar, adaty boltlar, labyr boltlary
  Howa üpjünçiligi ulgamy Tebigy ventilyator, ventilyasiýa ýapyklary
Damyň üstünde göni ýük 120 kg inedördül metrde (Reňkli polat panel)
Windeliň garşylyk derejesi 12 synp
Earther titremesine garşylyk 8 synp
Gurluşyň ulanylyşy 50 ýyla çenli
Temperatura Amatly temperatura.-50 ° C ~ + 50 ° C.
Şahadatnama CE, SGS, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004
Tamamlamak opsiýalary Elýeterli reňkler we dokumalar

Polat çarçuwasynyň gurluş gurluşynyň artykmaçlyklary

 • Ajaýyp köp taraply
 • Ekologiýa taýdan arassa
 • Durnukly
 • Amatly
 • Çydamly
 • Çalt we aňsat guruň
 • Strengthokary güýç
 • Deňeşdirilende pes agram
 • Uly aralyklary aýlap bilmek ukyby
 • Islendik görnüşe uýgunlaşmak
 • Çeýeligi;uly güýje sezewar bolanda, birden aýna ýaly ýarylmaz, ýuwaş-ýuwaşdan şekilden egiler.

Polat çarçuwanyň gurluşy

Polat çarçuwanyň gurluşy, güýji, pes agramy, gurluşygyň tizligi, uly aralyk gurluşyk ukyby sebäpli dürli binalary we gök binalary gurmak üçin ep-esli amatlydyr.polat çarçuwanyň gurluşy aşakdaky gurluşlaryň gurluşygynda ulanylyp bilner:

 • Belent binalar
 • Senagat binalary
 • Ammar jaýlary
 • Resaşaýyş jaýlary
 • Wagtlaýyn gurluşlar

Önüm sergisi

2122
2122
2122

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arza

  Degişli önümler