Daşky jaýyň örtükli alýumin fasad paneli aýna perde diwary

Gysga düşündiriş:

1. Reňkli, çydamly, solmaýan,

2. Daşky gurşawy goramak, ýangynyň öňüni almak, çyglylygy goramak,

3. Ulanyjynyň talaplaryna görä dürlüligi, nagşy, reňki düzülip bilner.

4. Gowy tekizlik, çyglylyga we ýag garşylygy

5. Ajaýyp poslama garşylyk, çyglylyga garşylyk, UV

6. Düzedilmedik ýangyna garşy, çyglylyga we poslama garşy funksiýalar, ses siňdirişi, ýylylyk izolýasiýasynyň gowy ýerine ýetirilmegi, sesiň ajaýyp siňdirilmegi

7. Alýumin zynjyr plastinkasy 20 ýyllap reňkini saklap bilmeýän ykjam gurluşa we bökdençsiz tikişe eýe;

8. Zäherli däl, tagamsyz, ekologiýa taýdan arassa, 100% gaýtadan ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ölçegler Müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda özleşdirilen.

Material

Profil maglumatlary Material: Alýumin garyndy profil
Profil diwaryň galyňlygy: 2.0- 3.0mm
Reňk: RAL reňkine görä
Aýna görnüşi Boş aýna, laminirlenen aýna, gyzgyn aýna, Pes E-aýna, ýüzýän aýna, şöhlelendiriji aýna
ýekeje aýna / goşa aýna
Leeke: 4/5/6/8/10/12mm
Jübüt: 4 + 9A / 12A +4 5 + 9A / 12A + 5 6 + 9A / 12A + 6 8 + 9A / 12A + 8, 6.38mm, 8.76mm 10.76mm 11.52mm we ş.m.

Reňk: açyk, açyk gök şöhlelendiriji, ýaşyl şöhlelendiriji, LOW-E.we ş.m.
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda islendik aýna galyňlygy.

Gaty enjamlar Tutmak, gulplamak, möhürlemek zolagy, sürtülme çeňňegi we ş.m.
Hytaýda / Germaniýada öndürilen ýokary hilli (ROTO)
Silikon Hytaýyň iň ýokary şahasy
beýleki materiallar Fireangynyň öňüni alyş tagtasy, köpük çybyk, polat bölekleri.iki taraplaýyn ýelimleýji lenta, howa geçirmeýän möhürler
Tamamlamak Poroşok bilen örtülen, florokarbon we anodizasiýa
Gaplamak Köpük halta + Agaç çarçuwa
Ulanylýan ýer Mekdepler, restoranlar, täjirçilik binalary we ýaşaýyş jaýy we ş.m.
Eltip bermegiň wagty Goýumy alandan soň 15-25 gün

CLADDING VS.DURMUŞ WALL

Gurluşyk pudagy, esasanam has ýöriteleşdirilen söwda bilen meşgullanýan wagtyňyz ýokary materiallardan, usullardan we terminologiýalardan doly.Aýnadan ýasalan kömekçi potratçylar hökmünde, Aýnadaky toparymyz binanyň talap edýän işiniň görnüşini bermek üçin baş potratçylar, arhitektorlar we işläp düzüjiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamalydyr.Bu blog ýazgymyzda iki baglanyşykly düşünjäni gözden geçirýäris - örtük we perde diwary - we olaryň arasyndaky tapawudy kesgitleýäris.

GÖRNÜŞ N WHME?

Gurluşykda, örtük diňe bir materialyň beýlekisine ulanylmagydyr.Örtük, islendik gurluşyk materialyndan ýasalyp bilner we köp sanly funksiýa hyzmat edip biler.Bular ýel, ýagyş, güýçli gün şöhlesi, yssy ýa-da sowuk ýaly daşarky elementlerden gorag we / ýa-da izolýasiýa üpjün edip biler;nemlendiriji ses;howpsuzlygy we / ýa-da gizlinligi üpjün etmek;binanyň içinde ot ýaýramagyndan goraýar.

Önüm sergisi

2122
2122
2122
2122
2122
2122

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler