Süýümli aýna berkidilen plastmassa FRP üçek diwar paneli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza Diwar paneli, towuk zawody we ş.m.
Faceerüsti bejermek UV siňdiriji serişde
Tehnika howa garşy gel
Gaýtadan işlemek hyzmaty Egilmek, kesmek
Çig mal Fiberglas + rezin + film
Şahadatnama ISO9001: 2015
Stil Döwrebap
Tehnologiýa Bir ädim şekillendirmek
Kepillik 15-25 ýyl
Galyňlyk Talaplar
Reňk Custöriteleşdirilen reňkler

Süýümli aýna diwar panelleri ajaýyp, çydamly, içini arassalamak aňsat.Süýümli aýna diwar panelleriniň gaty ýüzi täjirçilik diwarlary we bölekleri üçin amatly saýlawdyr.Bu diwar panelleri gözelligi we işleýşine agyr çydamlylygy üpjün edýär.

FIBERGLASLAR GÖRNÜŞLI PLASTIK (FRP) PANELLERI

Çydamly, pes tehniki panelleri gözleýän gurluşyk inersenerleri “Fiberglass Reinforced Plastic” (FRP) panellerine ýüz tutýarlar.Bu paneller oba hojalygy, himiýa, senagat we ýaşaýyş jaý gurluşygy üçin iň amatly saýlawdyr.

Näme üçin FRP panellerini saýlamaly?

 • Paneller poliester rezinlerden, akril we aýna süýümi bilen berkidilýär
 • Paneller döwülmäge çydamly, çüýremeýän, suw geçirmeýän we himiki subutnamadyr
 • Gurnamak kyn
 • FRP panelleri ýönekeý agaç gurallaryny ulanyp burawlap, kesip, deşip ýa-da çüýläp bolýar
 • Paneller aç-açan we dürli reňklerde, agramlarda we galyňlykda bolýar
 • Fireangyn saklaýjy goşundy hökmanydyr
 • Smoothumşak ýa-da granitlenen ýeriň arasyndan saýlaň
 • Gasynlanan we tekiz şekilleriň giň görnüşi bar

FRP panellerini ulanyň:

 • Senagat üçegi we siding
 • Çyra çyralary we asman görnüşleri
 • Gasynlanan diwar panelleri
 • Aşhanalar we hammamlar üçin diwar çyzgy panelleri
 • Sowadyjy diňiň örtügi, gaplar we aşyklar
 • Teplisalar
 • Gasynlanan tranzit çalyşmak panelleri
 • Konweýer berkitmeleri
 • Duz saklaýan jaýlar
 • Galyndy suw desgalary
 • Magdançylyk işleri

Süýümli aýna berkidilen paneller ýa-da FRP, süýümli aýna bilen berkidilen güýçli poliester rezinden ýasalan inçe, çeýe plastmassa paneller.Diwarlarda we potoloklarda ulanylýar we gönüden-göni guradyjy, agaç, beton blok we başga-da köp gaty ýerlere gurnalyp bilner.FRP ulgamlary arassalamak we galyndylara we tegmile çydamly üznüksiz çydamly, çyzylmaga çydamly üst döretmek üçin plastmassa bezeg galyplaryny öz içine alýar.Arassalamak üçin panelleri hatda asyp bolýar.Bu häsiýetleriň hemmesi, FRP-ni restoran aşhanalarynda, köpçülikleýin hammamlarda, lukmançylyk desgalarynda, azyk önümlerini gaýtadan işleýän ýerlerde we ýygy-ýygydan çuňňur arassalanmagy talap edýän beýleki ýerlerde diwarlary we potoloklary ýapmak üçin ajaýyp material edýär.

2122
2122

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Arza

  Degişli önümler