Boltly top kosmos çarçuwasy Prefab polat gurluşy barrel depeler Kömür ammary üçin bolt top metal kosmos çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

OM-ni ýygnamak prosesi, her bir iş ýerinde çalt, ygtybarly we aňsat gurnamagy üpjün edýär.OM-iň ýerdäki hünärmenleriň görkezmesi bilen, gurluşlarymyz ýerli işçi güýji bilen gurulýar.Gurluşyň ähli baglanyşyklary mehaniki, şonuň üçin kebşirlemek hökman däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uzynlyk giňişlik çarçuwasynyň gurnama ädimleri

image9

1) Halfarym ýaýlar taslama öňünden ýygnalýar

image10

2) Halfarym ýaýlar birleşip, gapyrga emele getirer

image11

3) Halfarym ýaýlar birleşip, gapyrga emele getirýär

image12

4) Howada ýygnamak

Spesifikasiýa

Haryt Spesifikasiýa
Gurluş görnüşi Uzynlygyna kosmos çarçuwasynyň gurluşy
Esasy çarçuwa Polat turba Q235 / Q355 Polat
Bolt topy 45 # Polat
Q235 & 45 #
Stokary güýçli bolt 40Cr
Ikinji çarçuwa C-Purlin / Z-Purlin Q235 / Q345, 250g / m2 galvanizli gatlak, üstünde boýag ýok
Daşky gurşaw ulgamy Üçek paneli Reňk polat paneli / Al-Mg-Mn paneli (panelshli panelleriň reňkleri we ululyklary talap edilip düzülip bilner.)
Garnitura gurluşy Gapy Aýlawly gapy / süýşýän gapy
Yşyklandyryş ulgamy FRP / PC / Penjire
Howa üpjünçiligi ulgamy Luwer / ventilyator
Zeýkeş Mugt zeýkeş
Beýlekiler Dizaýn standarty Amerikan standarty / Europeanewropa standarty / Hytaý standarty
Ömürboýy dizaýn 50 ýaşdan ýokary
Önümçilik ISO hiline gözegçilik
Faceerüsti bejermek Partlamany arassalamak Sa2.5 derejesi, reňklemek ýa-da galvanizlemek (Galyňlygy talap edilişi ýaly düzülip bilner.)
Gaplamak Uly komponentler üçin metal çarçuwalar, agaçdan ýasalan gaplar ýa-da kiçi komponentler üçin metal gaplar
Gurnama Gurnama gollanmasy

Takyk sitata üçin

Bize berlen has jikme-jiklikler takyk sitatalary düzmäge kömek eder.

No.ok.

Haryt

Taslamanyň spesifikasiýasy

Bellik

1

Taslamanyň ýerleşýän ýeri: _____ Countryurt, sebit
Taslamanyň ölçegi: L: ___m W: ___m H: ___m / Dia.___m
Gurluşyň görnüşi: Tekiz / gümmez / arka / tertipsiz

2

Windel ýükleri: ____ kn / m2, ____ km / sag, ____ m / s
Gar ýük: ____ kn / m2, ____ km / sag, ____ m / s
Seýsmiki ýük: ____ kn / m2
Göni ýük: ____ kn / m2
Öli ýük: ____ kn / m2

3

Faceerüsti bejermek: Boýag / Galvanizasiýa / Poroşok örtük

4

Üçek materiallary: Reňkli polat paneli / Sandwiç paneli / FRP gündiz yşyklandyryş panelleri / aýna

5

Dizaýn standarty: GB / ASTM / BS / EN / Başga

Gury kömür dökülmesi ýylylyk elektrik stansiýalarynda kömür saklamak üçin uly ammar.Daşky gurşawy goramagyň zerurlygy we gurluşyk ýerlerine berk gözegçilik edilmegi sebäpli kömüriň köp bölegi ýapylmaly we ýüklenmeli, şonuň üçin soňky ýyllarda gury kömür akabasynyň gurluşygy güýçli ösdi.

Gury kömür dökülýän gurluşyň esasy wezipesi, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak taslamasy bolan ýagyşdan we ýele garşy kömür howlusyna gapak goýmakdyr.Gurluşyň uzynlygy we ini kömüriň kuwwatyna görä kesgitlenýär.Gurluşyň beýikligi kömür üýşmeleňleriniň we çelek turbinalarynyň işleýiş talaplary bilen kesgitlenýär.Şonuň üçin gury kömür dökülýän gurluş uly aralyk, beýiklik we giň örtük meýdany bilen häsiýetlendirilýär.

Önüm sergisi

2122
2122
2122
2122
2122

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler