Uly aralyk Skylight Prefab polat gurluşy Tempered aýna Skylight polat truss / kosmos çarçuwasy aýna üçek gurluşygy

Gysga düşündiriş:

Perde diwar ulgamlary içini elementlerden goramak üçin binanyň konwertini aýna we alýumin bilen örtýär we binany eýeleýänler üçin howpsuz we amatly iş gurşawyny döredýär.Perde diwarlary diňe öz agramyny götermek üçin niýetlenendir.Diwar ýel ýüklerini binanyň pollarynda ýa-da sütünlerinde birikdiriş nokatlarynda esasy ýel güýjüne garşylyk ulgamy (MWFRS) diýlip hem bilinýän esasy binanyň gurluşyna geçirýär.Perde diwary howanyň we suwuň aralaşmagyna, şeýle hem ýel we seýsmiki güýçleriň döreden täsirine we öz agramyna garşy durmak üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material Ildumşak polat;Poslamaýan polat
Örtük Spreý boýag;Galvanizasiýa; Poroşok bilen örtülen
Reňk Gök;Greenaşyl;Darkgray;Müşderiniň haýyşy
Polat kody Q235-B;Q345-B;Poslamaýan polat
Önümçilik Ösen awtomatiki kebşirleýiş maşynlary
Hil barlagy GB / T19001-2008 ---- ISO9001: 2008
Üstünlikleri 1.Stable we estetiki
2. Gurluşy 50 ýyl çydamlydyr
3. Çalt we gurmak aňsat
4. Giňişleýin programmalar: Saklamak, ammar, sergi zaly, terminal binasy, stadion, teatr, ýörite görnüşli binalar we ş.m.
5.Pese garşy ýokary öndürijilik
6. Çeýe kompozisiýa: Gapylar we gündiz yşyklandyryjy üçek islendik ýagdaýda gurlup bilner

Tomuň asmanyň jikme-jiklikleri üçin temperaturaly laminirlenen aýna:

1, spesifikasiýa

Iň uly ululyk 3300X9000mm, 1900x13000mm
Galyňlyk 6.38mm-60mm
PVB reňk aç-açan, mämişi, gara, çal, ak, süýtli, gyrmyzy, gyrmyzy, ýaşyl
PVB filmiň galyňlygy 0.38mm, 0.76mm, 1,14mm, 1.52mm, 1.90mm, 2.28mm, 2.66mm, 3.04mm

2, Aýratynlyklar

1. Örän ýokary howpsuzlyk
2. Energiýany tygşytlaýan gurluşyk materiallary
3. Binalara estetiki duýgy dörediň
4. Ses dolandyryşy
5. UV goragy

3, Temperirlenen laminirlenen aýna, adatça adam täsiriniň bolmagy mümkin bolanda ýa-da durmuşymyzda adatça görşümiz ýaly döwülse, stakanyň nirä gaçyp biljekdigi ulanylýar:

Önüm sergisi

2122
2122
2122
2122
2122

Kosmos çarçuwasynyň artykmaçlyklary näme?

1. Kosmos çarçuwasynyň aralygy, ähli gurluşy goldamak üçin ortasynda sütün bolmasa gaty uly bolup biler, şonuň üçin kosmos çarçuwasynyň gurluşy uly meýdany öz içine alýan binalar üçin amatlydyr.

2. Kosmos çarçuwasynyň bahasy Umuman aýdanyňda, span≥30m bolsa, kosmos çarçuwasynyň bahasy beýleki gurluşlardan has pesdir.Aralyk bolsa30m & ≥20m, kosmos çarçuwasynyň bahasy beýleki polat konstruksiýalara deňdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler