Döwrebap “Prefab” polat gurluşy binasy prefabrik ammar / ussahana / Uçar Hangar / Ofis gurluşygy

Gysga düşündiriş:

Polat gurluşy polat materiallardan durýar.Bu binagärlik gurluşynyň esasy görnüşlerinden biridir.Gurluşy esasan şöhle, sütün, truss we beýleki polatdan we polatdan ýasalan böleklerden durýar we silanizasiýa, arassa marganes fosfatlamak, guratmak, galvanizlemek we posuň ýok edilmegi we posuň öňüni alyş amallaryny kabul edýär.Kebşirleýiş tikişleri, boltlar ýa-da perçinler adatça her bir bölegi birikdirmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SOM polatdan ýasalan ammar, inwentar saklamak we dolandyrmak zerurlyklary üçin iň oňat çözgütdir.Her prefab ammar amallary özboluşly gurluşyk aýratynlyklaryny talap edýär we polat ammar binalarymyz ulanylyşyna görä dizaýn edilýär.Diýmek, tejribeli dizaýn toparymyz bilen işlemek arkaly, işiňiziň talap edýän ähli aýratyn komponentlerini durmuşa geçirip bilersiňiz.

Iş ýa-da hususy maksatly bolsun, demir ussahanasy islendik emläk üçin gymmatly goşundy.OMPolat, islendik şertde gülläp ösjek hünärli gurluşyk taslamasyny tamamlamak üçin materiallar we çeşmeler bilen üpjün edýär.Ussahanalar köpugurlylygy, netijeliligi we ýokary hilli polat gurluşygy sebäpli satýan iň meşhur binalarymyzyň biridirOMPolat binasy.

image4
image5
image6
image7
image8

Önüm sergisi

2122
2122
2122

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler