kosmos çarçuwasy ýekeje polat truss

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Gurluş materiallary

.
 
.
 
(3) Kebşirlemek
El bilen kebşirlemek: polat Q235
Suw asty awtomatiki kebşirlemek: polat Q235

2. Önümçilik we gurnama

(1) Polat konstruksiýalaryny öndürmek we oturtmak "Polat gurluşlaryny gurmak we kabul etmek kodeksiniň" (GB50205-2001) degişli düzgünlerine laýyk gelmelidir.

(2) Kebşirleýiş hiliniň barlag derejesi
Komponentiň esasy materialynyň zawodyň bölüniş şlaklary we saýt gurnama interfeýsiniň erän kebşirlemeleri üçin kebşirleýiş tikişi II synp bilen barlanar we filet kebşirlemeleri we eremedik kebşiler III synpda barlanar.

(3) Turbanyň kesişýän interfeýsiniň kebşirleýiş tikişi:
Polat turbalaryň kesişýän kebşileriniň hemmesi filetli kebşirler we kebşirleýiş görnüşi dizaýn talaplaryna ýa-da degişli aýratynlyklara laýyk gelmelidir.

.

(5) trhli trubkalar böleklere bölüner we zawod deslapky gurnama işlerini ýerine ýetirer.Gurluşyň umumy kebşirlemesi, üpjün ediş mukdary barlanylandan soň (gurnama interfeýsiniň kebşirleýiş tikişini hem goşmak bilen) geçirilenden soň amala aşyrylar.
(6) Saklamak we daşamak prosesinde komponentleriň egilmeginiň we deformasiýasynyň öňüni almak üçin çäreler görülmeli.

Görnüşi Lightagtylyk
Arza Gurluş üçegi
Çydamlylyk ± 3%
Gaýtadan işlemek hyzmaty Egilmek, kebşirlemek, bezemek, kesmek, urmak
Arza Müşderileriň talap ölçegleri Hytaý prefab gimnaziýasy
Reňk Custöriteleşdirilen reňk
Dam örtügi Sandwiç paneli.Steeke polat list
Şahadatnama ISO9001 / CE / SGS / TUV / Milli
Çyzuw dizaýny SAP2000 / AutoCAD / PKPM / 3D3S / TEKLA
Faceerüsti bejermek Gyzgyn çukur galvanizli
Gurluşyň görnüşi Portalyň polat gurluşy
Kepillik 2 ýyl
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk

3. Önümler sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Arza

    Degişli önümler